PHM

V rámci komplexnej spolupráce dodávame našim obchodným partnerom pohonné hmoty vysokej kvality – motorovú naftu a automobilové benzíny, produkty renomovaného slovenského a rakúskeho výrobcu.

Pohonné hmoty dodávame s modernými autocisternami do 24 hodín od objednania.

Aj v tejto oblasti spolupráce ponúkame pružnosť, rýchlosť, presnosť, kvalitu a spoľahlivosť. Pružnosť pri prijímaní a vybavovaní objednávok, pohotovosť dodávok, presnosť merania dodaného množstva PHM, garanciu kvality dodaných PHM a transparentnosť  cenotvorby.

V rámci tohto odvetvia zabezpečíme našim partnerom a j oleje a mazivá svetových a lokálnych výrobcov, predovšetkým pre modernú a tradičnú poľnohospodársku a dopravnú techniku, ako aj iné prevádzkové kvapaliny, bežne používané v poľnohospodárstve a doprave (AdBlue, chladiace zmesi atď).

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na tel. č. +421 903 47 44 33, alebo na e-mailovej adrese phm.gamex@gtkn.sk