Nákup a predaj kukurice obilovín a olejnín

 

Úprava, sušenie, čistenie a skladovanie agrokomodít

 

Osivá, hnojivá a chémie pre poľnohospodársku prvovýrobu

 

Predaj
sójového šrotu

 

Výroba a predaj kŕmnych zmesí a premixov

 

Predaj
PHM

Gamex Trading
O spoločnosti
Naša spoločnosť sa od založenia zaoberala hlavne zahraničnou obchodnou činnosťou s rastlinnými komoditami. Postupom času sme pristúpili k zabezpečeniu vstupov pre poľnohospodársku prvovýrobu, ako osív, prípravkov na ochranu rastlín a poradenstvo.
V súčasnej dobe poskytujeme komplexný servis poľnohospodárom, počnúc vstupmi, ktoré sme rozšírili aj na predaj hnojív od zahraničných dodávateľov, predaj PHM, ďalej výkup, ošetrenie, skladovanie obilnín a olejnín…

Čítať viac