O spoločnosti

GAMEX TRADING s.r.o. je súkromná spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1992.

Od založenia sa spoločnosť GAMEX TRADING zaoberala hlavne zahraničnou obchodnou činnosťou s rastlinnými komoditami orientovanou hlavne na európsky trh.

Postupom času sme pristúpili k zabezpečeniu vstupov pre poľnohospodársku prvovýrobu, ako osív, prípravkov na ochranu rastlín a poradenstvo.

V súčasnej dobe poskytujeme komplexný servis poľnohospodárom, počnúc vstupmi, ktoré sme rozšírili aj na predaj hnojív od zahraničných dodávateľov, predaj PHM, ďalej výkup, ošetrenie, skladovanie obilnín a olejnín.

Spoločnosť má významné postavenie na trhu s poľnohospodárskymi komoditami na Slovensku. Kladieme náročné požiadavky na zdravotnú nezávadnosť obchodovaných komodít, pričom sa snažíme priebežne zvyšovať kvalitu práce vynaloženú na všetky činnosti spojené s našou prácou.

Spoločnosť GAMEX TRADING s.r.o. od svojho založenia v roku 1992 má trvalé a stabilné postavenie na slovenskom poľnohospodárskom trhu, pričom vytvára príjemné pracovné podmienky svojim zamestnancom, buduje dlhodobých pevné obchodné vzťahy s obchodnými partnermi pri vzájomnom uplatňovaní čestnosti, korektnosti, profesionality na princípe partnerského rovnocenného zdieľania výhod plynúcich zo vzájomnej spolupráce. Vnímame individuálne potreby našich partnerov a dokážeme na ne priebežne reagovať.