Chémia

Naša spoločnosť ponúka kompletný servis v oblasti predaja prostriedkov na ochranu rastlín. Sme partnerom viacerých svetových aj domácich výrobcov, ktorých produkty sú dobre vyskúšané a osvedčené.

Zabezpečujeme:

  • predaj širokého spektra pesticídov (herbicídov, fungicídov, insekticídov, desikantov, moridiel a listových hnojív)
  • v oblasti pesticídov zabezpečujeme ich distribúciu a dovoz objednaného tovaru priamo k zákazníkovi
  • poradenstvo a odborná pomoc v oblasti aplikácie pesticídov
  • organizovanie odborných seminárov

Čo sú pesticídy?

Pesticídy sú látky a prípravky, ktoré ovplyvňujú základné procesy v živých organizmoch. Sú to zlúčeniny chemických látok syntetického alebo prírodného pôvodu, určených na potláčanie rastu a ničenie škodcov, nežiadúcich rastlinných kultúr a živočíchov, prenášačov chorôb a na ničenie hmyzu obťažujúceho človeka a zvieratá. Ťažisko spotreby pesticídov je v poľnohospodárstve, ale uplatňujú sa aj v lesnom hospodárstve, v humánnej a veterinárnej hygiene, pri ochrane dreva a plastov. Pesticídy sa vyskytujú nielen v pôde, v mieste priameho použitia, ale v celej biosfére – v ovzduší, zrážkovej vode, rastlinách, potravinách, živočíchoch a inde.

Sklad pre distribúciu chémie:

  • Dvory nad Žitavou

Kontaktné osoby:

Ing. Károlyi Peter
Bott Barnabás
karolyi@gtkn.sk
barni.bott@gtkn.sk
+421 910 790 133
+421 910 915 395